KOMPETENCER

Udvalgte kompetencer


Simulering af skyggedannelser


Vi sikrer at anlæg ikke bygges større end godt er, hvis der er chance for dannelse af skygger fra omkringliggende bygninger eller installationer.


Se nedenstående animation af skyggedannelser for et konkret projekt.

Udbud


Vi sikrer bygherre mere kvalitet for pengene ved en udbudsrunde, hvor anlæggets ydeevne, pris, kvalitet og tilhørende garantier vurderes. Ofte fører vores indsats til konkrete besparelser for bygherre.

 

Projektering og energiberegninger


Vi finder den mest optimale konfiguration og størrelse af eksempelvis solcelleanlægget, vindmøllen er jordvarmeanlægget. Hertil benytter vi anerkendte beregningsprogrammer. Feks. solcelleanlæg bliver projekteret under hensynet til blandt andet elforbruget, tagets installationer, hældning og orientering mod syd.

 

Ingeniørberegninger


Vi udfører statiske beregninger af taget bæreevne samt vindlastberegninger. Derudover foretager vi el-tekniske beregninger samt naturligvis energiberegninger af produktionen og egetforbruget. Vi anvender anerkendte og uafhængige beregningsprogrammer til beregning af produktion fra et solcelleanlæg.

 

Økonomi og finansiering


Vi udarbejder rentabilitetsberegninger før skat over 25 års levetid. Vi hjælper gerne med finansieringsmuligheder for at nedbringe investorindskud. Vi har mulighed for at skaffe finansiering på 80% af anlægssummen til favorable vilkår. Derudover har vi med vores tekniske indsigt mulighed for at beregne hvilken grøn investering der er mest rentabel, eksempelvis hvis valget står mellem solceller, solfanger og/eller vindmøller.


Foranalyse


En forundersøgelse kan sætte fokus på de mange faldgrupper der er ved anskaffelse af f.eks. et solcelleanlæg. Vi kan udarbejde en forundersøgelse, der belyser de overvejelser der naturligt er ved investering i f.eks. et solcelleanlæg. Forundersøgelsen omhandler blandt andet energiberegninger og rentabilitetsanalyser samt montageløsninger, og undersøgelsen kan anvendes som et beslutningsgrundlag til anskaffelse/investering.


Licitation


Vi udarbejder et omfattende udbudsmateriale og gennemfører licitation. Udbudsmaterialet indeholder en nøje kravspecifikation til anlæggets ydeevne og kvalitet. Vi beskriver en løsning frem til tilkobling på det lokale forsyningsnet.


Byggestyring


Vi varetager grundig byggestyring med fagtilsyn samt sikrer en korrekt afleveringsforretning. Kvalitetsstyring er en naturlig del af vores arbejde således uklarheder samt eventuelle fejl og mangler udbedres på stedet.

 

Risici

Vi har den nødvendige indsigt i de tekniske risici og kommmercielle kontrakter, herunder forsikrings- og garantiaftaler til at vejlede bygherre.


Regler og ansøgninger


Vi har kendskab til de nyeste afregningsregler for eksempelvis solceller, og kan hjælpe med myndighedsansøgninger, herunder nettilslutning.