KOMPETENCER

El-installationer


El-installationer:

RFid-anlæg

WiFi- acces punkter.

DAS anlæg

SINE anlæg

Fibernetværk

Velfærdsteknologi

Porttelefonanlæg

Antenneanlæg

Telefonanlæg

Tele- og datainstallationer

Kommunikationsanlæg

Tyverianlæg (AIA)

Varslingsanlæg

Automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA)

Automatisk røgventilationsanlæg

Kameraovervågning (ITV)

Adgangskontrolanlæg (ADK)

Tavleanlæg

 

Belysningsanlæg:

Bevægelses- og dagslysstyring af belysning

Udvikling af nye belysningsarmaturer

Lysberegninger

Nød og panikbelysningsanlæg

Udvendig belysnings anlæg

Vejbelysning.

 

Kraftinstallationer:

Kortslutningsberegninger

UPS anlæg

Nødstrømsgeneratorer

Forsyningsforhold

Spændingsfaldsberegninger

CTS-anlæg og IBI-installationer samt ID-kodning.


VVS-installationer


VVS-installationer:

Kloakanlæg og byggemodning

Afløbs-, vand- og varmeinstallationer

Ventilationsanlæg, mekanisk, naturlig og hybrid

Køleanlæg

Sprinkler- og Inergen-anlæg

Indeklima - simulering, måling og undersøgelser

Energirammeberegning

Energioptimering

Solenergi

Vindlaster

Vi foretager vindlastberegninger af forskellige hældninger af solcellepanelerne. Dermed sikrer vi at bygherre har en korrekt vurdering af vægtballaster, der igen har betydning for tagets bæreevne. Se eksempel på inddeling af vindzoner nedenfor:


Simulering af skyggedannelser

Vi sikrer at anlæg ikke bygges større end godt er, hvis der er chance for dannelse af skygger fra omkringliggende bygninger eller installationer. Se nedenstående animation af skyggedannelser for et konkret projekt.

Udbud

Vi sikrer bygherre mere kvalitet for pengene ved en udbudsrunde, hvor anlæggets ydeevne, pris, kvalitet og tilhørende garantier vurderes. Ofte fører vores indsats til konkrete besparelser for bygherre.

 

Projektering og energiberegninger

Vi finder den mest optimale konfiguration og størrelse af eksempelvis solcelleanlægget, vindmøllen er jordvarmeanlægget. Hertil benytter vi anerkendte beregningsprogrammer. Feks. solcelleanlæg bliver projekteret under hensynet til blandt andet elforbruget, tagets installationer, hældning og orientering mod syd.

 

Ingeniørberegninger

Vi udfører statiske beregninger af taget bæreevne samt vindlastberegninger. Derudover foretager vi el-tekniske beregninger samt naturligvis energiberegninger af produktionen og egetforbruget. Vi anvender anerkendte og uafhængige beregningsprogrammer til beregning af produktion fra et solcelleanlæg.

 

Økonomi og finansiering

Vi udarbejder rentabilitetsberegninger før skat over 25 års levetid. Vi hjælper gerne med finansieringsmuligheder for at nedbringe investorindskud. Vi har mulighed for at skaffe finansiering på 80% af anlægssummen til favorable vilkår. Derudover har vi med vores tekniske indsigt mulighed for at beregne hvilken grøn investering der er mest rentabel, eksempelvis hvis valget står mellem solceller, solfanger og/eller vindmøller.


Foranalyse

En forundersøgelse kan sætte fokus på de mange faldgrupper der er ved anskaffelse af f.eks. et solcelleanlæg. Vi kan udarbejde en forundersøgelse, der belyser de overvejelser der naturligt er ved investering i f.eks. et solcelleanlæg. Forundersøgelsen omhandler blandt andet energiberegninger og rentabilitetsanalyser samt montageløsninger, og undersøgelsen kan anvendes som et beslutningsgrundlag til anskaffelse/investering.


Licitation

Vi udarbejder et omfattende udbudsmateriale og gennemfører licitation. Udbudsmaterialet indeholder en nøje kravspecifikation til anlæggets ydeevne og kvalitet. Vi beskriver en løsning frem til tilkobling på det lokale forsyningsnet.


Byggestyring

Vi varetager grundig byggestyring med fagtilsyn samt sikrer en korrekt afleveringsforretning. Kvalitetsstyring er en naturlig del af vores arbejde således uklarheder samt eventuelle fejl og mangler udbedres på stedet.

 

Risici

Vi har den nødvendige indsigt i de tekniske risici og kommmercielle kontrakter, herunder forsikrings- og garantiaftaler til at vejlede bygherre.


Regler og ansøgninger

Vi har kendskab til de nyeste afregningsregler for eksempelvis solceller, og kan hjælpe med myndighedsansøgninger, herunder nettilslutning.

Bygherrerådgivning

Vi sætter kunden’s ønsker til et vellykket projekt i centrum. Det er ikke tomme ord, men skam alvorlig ment. Det gør vi ved at arbejde grundigt med gældende lovgrundlag og praksis samt en teknisk indsigt i løsningsmodeller.


Vi arbejder på alle niveauer med bygherrerådgivning fra små til store opgaver og lige fra idefase til drift og vedligehold.


Bygherrerådgivning:

Tekniske foranalyser

Økonomiske analyser

Byggeansøgninger

Risikovurdering

Udbudsrådgivning

Aflevering